fotografia autoportret

UWAGA! Ze względów zdrowotnych, do momentu odwołania NIE PRZYJMUJĘ ZAMÓWIEŃ.
Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia Ogólne

  1. Rozliczając się z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, muszę przetwarzać Twoje dane osobowe. Siłą rzeczy jestem więc administratorem danych osobowych potrzebnych do obsługi tych umów. Dane kontaktowe i Twoje oczekiwania podajesz w Messengerze Facebook, ponieważ tę formę kontaktu udostępniłem i preferuję ze względu na podstawowe, zapewniane przez Facebook mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji. Zasady dotyczące polityki prywatności w Facebook znajdziesz: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Korzystając z ww. narzędzi komunikacyjnych automatycznie zgadzasz się z regulaminami i polityką prywatności firmy lub firm, które są właścicielami tych narzędzi.
  2. Przeczytaj proszę REGULAMIN witryny, ponieważ niniejsza Polityka Prywatności jest jego nieodłączną częścią. Korzystanie z witryny jest równoznaczne ze znajomością, akceptacją i przestrzeganiem tego regulaminu.
  3. Dane osobowe przetwarzam zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Wysłanie informacji z danymi kontaktowymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest też równoznaczne z sytuacją, o której mowa w § 1 ust. 9 regulaminu. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, wiedz jednak, że jest to równoznaczne z brakiem możliwości zrealizowania usługi. Jeśli wycofasz zgodę po wykonaniu usługi, i tak - ze względów podatkowych - będę musiał je przechowywać, ponieważ tak nakazuje prawo.
  5. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy o wykonanie usługi, zmiany bądź rozwiązania umowy oraz prawidłowej realizacji usługi (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się drogą elektroniczną wykorzystując MESSENGER

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, dzięki którym mogę zrealizować podpisaną z Tobą umowę (np. materiał cyfrowy laboratoriom fotograficznym, aby wykonały odbitki, fotoalbumy itp.), jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystać.

Dostęp do danych jest zabezpieczony hasłem, a dostęp do pomieszczenia, w którym są przetwarzane - jest ograniczony. Dzięki temu minimalizuję możliwość naruszenia ich bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzam osobiście, lub robią to osoby albo firmy przeze mnie upoważnione na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.

§ 2 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nie posiadam własnego serwera www, dlatego w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej. Co za tym idzie - powierzyłem przetwarzanie danych tej firmie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia.

Stronę internetową oraz pocztę email obsługuje na swoich serwerach firma cyber_Folks S.A. (dawniej H88 S.A.) z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.

H88 S.A. oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Umowę powierzenia zawarłem również z panem Michałem Zalewskim, zamieszkałym w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 36A/2, 55-120 Oborniki Śląskie; prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Software Consulting wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 925-187-85-55, REGON: 080321590. Umowa dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przeze mnie z narzędzi informatycznych stworzonych przez Software Consulting.

§ 3 Cookies

Witryna używa tzw. pliki "cookie". Jeśli Twoja przeglądarka ma ustawione akceptowanie takich plików, miej świadomość, że jest to równoznaczne, iż TY je akceptujesz. Jeśli nie wyrażasz zgody - wyłącz wymaganą opcję w przelądarce.

Wystarczające wyjaśnienie czym są pliki cookies podaje Wikipedia: "... HTTP Cookie (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną." (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).